• White Instagram Icon

© Copyright 2017 by GHS KS/RN

Kontakta skolan

Tel: 018-431211

Email: info@ghs.ax

Adress

Skolvägen 4

22410 GODBY

Handlingsplan vid konflikt:

  1. Först informeras mentorerna om situationen och man kommer överens om en handlingsplan. 

  2. De elever ärendet gäller kallas till ett möte tillsammans med gruppen mot   mobbning.

  3. Där får de i tur och ordning berätta om sin konflikt, utan att avbrytas av den andra parten.

  4. Därefter diskuterar eleverna tillsammans med antimobbningsgruppen igenom berättelserna, orsak och följder.                                     

  5. På basen av detta försöker antimobbningsgruppen få respektive elev att komma med förslag till hur konfliktsituationen skulle kunna lösas. 

  6. Man framhåller betydelsen av att det endast är sig själv man kan ändra på och följaktligen diskuterar vi inte vad andra borde göra.

  7. Förslagen skall vara sådana att båda parterna kan gå med på dessa, därmed kommer en överenskommelse att kunna uppnås.

  8. Målet med överenskommelsen är att båda parter skall visa respekt och tolerans för varandra. 

  9. Huvudsyftet är att konflikten löses på ett sådant sätt att båda vinner på ett genomförande av   överenskommelsen och att de  upprörda känslorna verkligen är utredda och avslutade.


 

En konflikt uppstår då två oförenliga viljor möts.

Konflikthandlingsplan