• White Instagram Icon

© Copyright 2017 by GHS KS/RN

Kontakta skolan

Tel: 018-431211

Email: info@ghs.ax

Adress

Skolvägen 4

22410 GODBY

Mobbningshandlingsplan

Handlingsplan vid mobbning:

När ett mobbningsfall kommer till vuxens kännedom.

 1. Samlar antimobbningsgruppens vuxna fakta för att kartlägga vad som hänt. Incidenterna skall kunna verifieras till tidpunkt, plats, situation, på vilket sätt samt vem/vilka  som deltagit.

 2. Efter samtal med den mobbade dokumenteras alla fakta.

 3. Enskilda samtal med mobbare.

 4. Uppföljning efter 2-3 veckor.
  I den tidigare dokumentationen skall antecknas vem som skall följa upp varje enskilt ärende.

 5. Om mobbningen inte upphört skall fakta åter samlas in och dokumenteras. Nya samtal med mobbare. I detta skede kontaktas föräldrarna. Ett avtal sluts och undertecknas även av föräldrarna.

 6. Uppföljning efter 2-3 veckor.
  Om mobbningen upphört meddelas föräldrarna detta.

 7. Om mobbningen inte upphört kallas föräldrarna till skolan för samtal nu även med rektor och, vid behov, myndighetsrepresentanter.

Vad göra när en mobbning har uppdagats?