• White Instagram Icon

© Copyright 2017 by GHS KS/RN

Kontakta skolan

Tel: 018-431211

Email: info@ghs.ax

Adress

Skolvägen 4

22410 GODBY

 
 
 

ELEVVÅRD

Vi tar hand om varandra
Kurator

Lisette Isaksson

Skolkurator

Tel: 431232/04575483834

lisette@ghs.ax

Skolkuratorns arbetsuppgifter:

Att stödja barn och ungdomar i deras känslomässiga och sociala utveckling, att stärka deras självkänsla och ge möjlighet till goda relationer. Detta kan ske genom stöd- och motivationssamtal enskilt eller i grupp. Bedriver förebyggande arbete. Deltar vid elevvårdkonferenser och olika samarbetsgrupper. Har tystnadsplikt. Mottagning enligt överenskommelse.

Skolpsykolog

Skolpsykologens arbetsuppgifter:

Till psykologens arbete i grundskolan hör psykologiska undersökningar, handledning och rådgivning till elever, lärare och föräldrar. De psykologiska undersökningarna sker på uppdrag av elevvårdsteamet, utredningen kräver ett tydligt definierat syfte och information om åtgärdsplan som använts i skolan för att minska svårigheterna. Vid enskilda kontakter hänvisas i första hand till skolans kurator som vid behov kan hänvisa vidare till skolpsykologen.

 

Psykologen samarbetar med andra myndigheter så som barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), sociala myndigheter, Folkhälsan m.fl. Skolpsykologen är även närvarande vid elevvårdskonferenser.

 

Skolpsykologen arbetar för hela Norra Ålands distrikt som innefattar åtta förskolor, sju lågstadieskolor och Godby högstadieskola. Skolpsykologen är stationerad på Godby högstadieskola på adressen Skolvägen 4, ax-22410 Godby. Skolpsykologen är anträffbar på ovanstående e-post och telefonnummer.

Jonna Brunnsteiner

Skolpsykolog

Tel: 431222 / 0457 361 3454

skolpsykolog@ghs.ax

Skolhälsovårdare

Heli Pasanen 

Skolhälsovårdare

Tel: 431230 / 04575291137

heli.pasanen@ahs.ax

Skolhälsovårdaren har mottagning i GHS måndag kl.08.00-16.00, tisdag kl. 08.00-16.00,

Skolhälsovårdaren träffar alla skolans elever enskilt för en hälsoundersökning under läsåret. Hälsoundersökningen innefattar uppföljning av tillväxten (längd, vikt, rygg), syn, hörsel, blodtryck, måendet, trivsel i skolan, kostvanor, rörelsebehov etc.

Skolhälsovårdaren har öppen mottagning på skolan måndag och tisdag mellan 8-16 och då får elever och föräld0ar besöka mig.

Elever i åk 8 kommer att ha hälsoundersökning under höstterminen, där längd, vikt, syn, hörsel, blodtryck och hälsoundersökning ingår. Tidpunkt för läkarundersökning informeraras senare. Föräldrar/vårdnadshavare får gärna delta vid läkarundersökning. Vaccinationer mot TBE görs i skolan ifall så önskas. Kontakta skolhälsovårdaren i så fall per telefon eller e-post.

Med hopp om ett gott samarbete och ta kontakt i fall ni undrar över något.