• White Instagram Icon

© Copyright 2017 by GHS KS/RN

Kontakta skolan

Tel: 018-431211

Email: info@ghs.ax

Adress

Skolvägen 4

22410 GODBY

I GHS tänker vi på att:

 • komma i tid och ha med nödvändigt material

 • ta hänsyn till och respektera varandra

 • vara rädda om skolans, egna och andras saker
   

Ordning och trivsel:

 • Mobilerna ska under lektionstid vara i skåpet eller i mobilhotellet i klassrummet. Inför gymnastiklektionerna lämnas telefonen i skåpet

 • Läsplattan är enbart ett arbetsverktyg

 • Ytterkläder hör inte hemma på lektionerna eller i matsalen. För god etik hängs kepsen på stolen i matsalen och på lektioner.

 • Ta inte med läsk/energidrycker och godis till skolan.

 • Vi äter mellanmål i ljusgården eller matsalen

 • Undvik att ha större summor pengar med dig. Förvara dina värdesaker inlåsta.

 • Låt dina medpassagerare få en lugn stund i bussen


Lagar

 • Vid all filmning eller fotografering ska du fråga om tillåtelse av den som du fotograferar/filmar och lägg inte ut något på internet utan tillåtelse.

 • Skolan är drogfri. Det är olagligt att inneha eller använda alkohol, narkotika och tobak.

 • Knivar, andra vapen eller tillhyggen, likaså tändare, tändstickor och laserpekare är förbjudna.

 • Under skoltid är du försäkrad via skolan och är skyldig att hålla dig inom skolans område.

 • Motorfordon får inte framföras under skoldagen. Vistas gärna ute men på andra platser än parkeringarna.
   

Vid en notering ska lärare meddela eleven att förseelsen kommer att noteras i Wilma

Grövre noteringar skrivs in i Wilma och meddelas klassföreståndare samt rektor direkt. Klassföreståndare tar då personlig kontakt med vårdnadshavare. Rökning/droganvändning meddelas även till skolhälsovårdare. Finns det mönster i noteringarna som tyder på att eleven behöver hjälp kopplar klassföreståndaren in elevvårdsgruppen och tillsammans med vårdnadshavare görs ett åtgärdsprogram.
 

Frånvaro

 •  Om du är sjuk på morgonen ska vårdnadshavare meddela kansliet mellan 8.00-8.30, tel. 431211. Blir du sjuk under skoldagen meddela någon av dina klassföreståndare, kanslisten eller vaktmästaren.

 • Begära ledighet för en-två dagar gör du med din vårdnadshavare till klassföreståndare med ledighetsblankett. För längre ledighet behövs rektorns godkännande och blankett lämnas till kanslisten.

Trivselregler

TRIVSELREGLER BEHÖVS FÖR TRIVSEL, ARBETSRO OCH GODA RESULTAT