• White Instagram Icon

© Copyright 2017 by GHS KS/RN

Kontakta skolan

Tel: 018-431211

Email: info@ghs.ax

Adress

Skolvägen 4

22410 GODBY

VI TAR ALLA ANSVAR

Vi i skolan ansvarar för att eleven:

 • får god undervisning i enlighet med läroplanen

 • möts med vänlighet och respekt

 • blir sedd och får beröm

 • uppmuntras till gott uppförande

 • har en trygg inlärningsmiljö
   

Läraren ansvarar dessutom för att en kontinuerlig utvärdering sker och att utvecklingssamtal med familjerna hålls. Skolan informerar hemmet om verksamheten, elevens skolarbete och uppförande. Hemmet informeras snarast om något speciellt hänt eleven i skolan.

 

Du som elev ansvarar för att du

 • följer skolans och klassens ordningsregler

 • kommer i tid till lektionen

 • hjälper till att hålla skolan ren och snygg

 • gör läxor

 • har med dig skolmaterial

 • har lämplig klädsel

 • tar reda på och utför ogjort arbete vid frånvaro

 • följer gemensamma överenskommelser

 

Eleven visar respekt, vänlighet och artighet gentemot alla både öga mot öga och på nätet.

Du som förälder ansvarar för att:

 • ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i tid till skolan

 • barnet har ändamålsenlig klädsel och utrustning 

 • du sjukanmäler ditt barn på morgonen

 • du hjälper ditt barn med hemuppgifter och visar intresse för ditt barns skolgång

 • du talar positivt om skolarbete och livslångt lärande utan att hetsa ditt barn till vitsordstävlan

 • du inte överför egna eventuella negativa skolupplevelser eller rädslor till ditt barn

 • du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal

 • du anhåller i tid om frånvaro och ser till att skoluppgifter görs

 • du följer med den information skolan ger ut om verksamheten, elevens skolarbete och uppförande

 

I samarbete med skolan är det viktigt att du stöder ditt barn på vägen mot en större självständighet och ett större eget ansvar. Vi önskar också att du som förälder stöder barnets utveckling i det svenska språket.

Förväntansdokument